Рубрика статей

Кез-келген мекемелерде жиі туындайтын сауалдар
01.04.2015

Автор:
Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.
Для поиска на странице нажмите CTRL+F

 

 

Компания жеке болып табылады, біз іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізуіміз керек пе?

1997 жылдың 11 шілдесіндегі ҚР № 151-1 «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» заңының (21.11.2008 ж. күйі бойынша өзгерістер мен қосымшалармен) 8‑бабына сәйкес жеке компания іс қағаздарын қазақ тілінде, ал қажет болған жағдайда басқа да тілдерде жүргізуге міндетті.

8‑бап. Тілдерді қолдану

Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының, ұйымдарының және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жұмыс істеу және іс қағаздарын жүргізу тілі мемлекеттік тіл болып табылады, қазақ тілімен қатар орыс тілі де ресми түрде қолданылады.

Мемлекеттік емесұйымдардың жұмысында мемлекеттік тіл мен қажет болған жағдайда басқа тілдер қолданылады.

10‑бап. Құжаттама жүргізу тілі

Меншік нысанына тәуелсіз, Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік органдардың, ұйымдардың есептік‑статистикалық, қаржы және техникалық құжаттамасын жүргізу мемлекеттік және орыс тілінде қамтамасыз етіледі.

11‑бап. Азаматтар сұрақтарына жауап беру тілі

Азаматтардың сұрақтарына мемлекеттік және мемлекеттік емес жауаптары мен басқа құжаттар мемлекеттік тілде және сұрау тілінде беріледі.

 

Жұмыскерлермен еңбек шартын қандай мерзімге жасау керек?

Еңбек кодексінің 29‑бабына сәйкес еңбек шарты жасалады:

1) белгіленбеген мерзімге;

2) осы баптың 3), 4) және 5) тармақшаларында белгіленген жағдайларды қоспағанда, бір жылдан кем емес белгілі бір мерзімге жасалуы мүмкін;

3) белгілі бір жұмыстың орындалу уақытына;

4) жұмыста уақытша болмаған қызметкерді ауыстыру уақытына;

5) маусымдық жұмысты орындау уақытына жасалуы мүмкін.

Егер еңбек шартында оның қолданылу мерзімі айтылмаса, онда шарт белгіленбеген мерзімге жасалған деп есептеледі.

Жұмыс беруші заңды тұлғаның атқарушы органы басшысы лауазымындағы жұмысқа алу бойынша еңбек шарты жұмыс берушінің құрылтай құжаттарымен немесе тараптар келісімімен белгіленген мерзімге жасалады. Осы шартқа Еңбек кодексінің 29‑бабының 3‑тармағымен белгіленген ережелер қолданылмайды.

Мүмкін болатын қателер: егер жұмыскермен бір жылға еңбек шарты жасалса және шарттың әрекет ету мерзімі бітсе, еңбек міндеттерін жалғастыру шешілген жағдайда жұмыс беруші белгіленбеген мерзімге еңбек шартын жасауы керек; егер жұмыс беруші осы қызметкермен тағы бір жылға еңбек шартын жасайтын болса, ол қате жібереді, Еңбек кодексінің 29‑бабының 1‑тармағының 2‑тармақшасына сәйкес бұрын бір жылдан кем емес белгілі бір мерзімге шарт жасасқан қызметкермен жеке еңбек шарты қайтадан жасалған жағдайда, оның ішінде еңбек шартының мерзімі ұзартылған кезде, ол белгіленбеген мерзімге жасалған болып есептеледі.

 

Жұмыскер негізді себепсіз қауіпсіздік пен еңбекті қорғау емтихандарын тапсыру мерзімінен кешіккен жағдайда жұмыс беруші оны жұмыстан шығаруға құқылы ма?

Заңнамаға сәйкес қауіпсіздік пен еңбекті қорғау бойынша білім белгіленген тәртіппен өткізіледі және оны өткізу мерзімдері, ескерту және т.б. көздейді. Еңбек кодексінің 50‑бабына сәйкес жұмыс беруші еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелері бойынша емтихан тапсырмағанжұмыскерді жұмыстан шығаруға міндетті.Жұмыстан шеттету кезеңінде қызметкердің жалақысы сақталмайды және еңбекке уақытша қабілетсіздігі бойынша жұмыс берушінің қаражаты есебінен жәрдемақы төленбейді. Қызметкерді жұмыстан шеттету оны шеттету үшін негіз болған себептер анықталғанға және (немесе) жойылғанға дейінгі мерзімге жүзеге асырылады. Жұмыс беруші қызметкерді жұмыстан заңсыз шеттеткен жағдайда оның жалақысы сақталады.

 

Жұмыскер 2 ай сынақ мерзімімен жұмысқа қабылданған. Жұмыс беруші сынақ мерзімі біткеннен кейін 3 күннен соң (2 ай үш күннен кейін) жұмыс беруші жұмыскерді сынақ мерзімінен өтпеуіне байланысты еңбек шартын бұзу туралы жазбаша хабарландыру арқылы ескертуге құқылы ма?

Еңбек кодексінің 37‑бабының 1‑тармағына сәйкес жұмыскер сынақ мерзімінің б">

...

Для получения полного доступа к сайту, Авторизуйтесь или купите полный доступ, либо пройдите бесплатную регистрацию!


вернуться назад