Рубрика статей

Интернет арқылы қызметтерді төлеу
01.04.2015

Автор:
Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.
Для поиска на странице нажмите CTRL+F

АҚ газеттерге, журналдарға электрондық жазылуды жүзеге асыруды, сонымен қатар оқу әдебиеттерін электрондық түрде алуды жоспарлауда. Төлем қызметкердің корпоративтік карточкасы арқылы Интернетпен жүргізіледі. Растау құжаттары жоқ болған кезде АҚ мерзімдік және мерзімдік емес басылымдарға кеткен шығындарды шегерімге жатқызуға құқылы ма?

Салық кодексінің 100-бабының 1, 3-тармақтарына сәйкес, Салық кодексінің сәйкес шегерімге жатпайтын шығыстарды қоспағанда, салық төлеушінің табыс алуға бағытталған қызметті жүзеге асыруға байланысты шығыстары салық салынатын табысты айқындау кезінде шегерімге жатады.

Шегерімдерді салы">

...

Для получения полного доступа к сайту, Авторизуйтесь или купите полный доступ, либо пройдите бесплатную регистрацию!


вернуться назад