Рубрика статей

Шарт міндеттемелері бойынша тұрақсыздық айыбын декларацияда қалай көрсету керек
01.04.2015

Автор:
Авторские материалы, размещенные на сайте, выражают экспертное мнение и носят рекомендательный характер. Материалы основаны на нормативных актах, действительных на момент публикации.
Для поиска на странице нажмите CTRL+F

КТС жөніндегі декларацияда алынған тұрақсыздық айыбының сомасын қалай дұрыс көрсету керек: шарт бойынша төлем сомасымен бірге ме әлде одан бөлек пе?

 
Азаматтық кодекстін 293-бабына сәйкес, борышкер міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті тәртіпте орындамаған жағдайда, атап айтқанда, орындау мерзімін кейінге қалдырған жағдайда, кредит берушіге төлеуге міндетті заңнамамен немесе шартпен белгіленген ақшалай сома тұрақсыздық айыбы деп  танылады. Егер тұрақсыздық айыбы заңнамамен белгіленбей, шартты болып табылса, онда оны қолдану мүліктік мағынада шарт тараптарына байланысты болады.
Азаматтық кодекстін 295-бабына сәйкес, заңды тұрақсыздық айыбының мөлшері, егер заңнамамен тыйым салынбаса, тараптардың келісімімен көбейтілуі мүмкін. Кредит беруші заңнамамен белгіленген (заңды тұрақсыздық айыбы) тұрақсыздық айыбын, тараптардың келісімімен оны төлеу міндеті көзделгеніне қарамастан, төлеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте, Азаматтық кодекстін 353-бабына сәйкес борышкерлер төлемді кідірту кезеңінде айналымда өзіне тиесілі емес ақшалай қаражатты (яғни кредит берушінің ақшалай қаражатын) пайдаланған жағдайларда қолданылуға тиіс. Басқа сөзбен айтқанда, ақшалай міндеттемені орындамау немесе олардың төлем мерзімін кейінге қалдыру, немесе оларды негізсіз алу, немесе басқа тұлға есебінен жинақтау нәтижесінде өзіне тиесілі емес ақшаны заңсыз пайдаланғаны үшін тұрақсыздық айыбы төленуге тиіс.  
Тұрақсыздық айыбының мөлшері Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің ресми қайта қаржыландыру ставкасын

...

Для получения полного доступа к сайту, Авторизуйтесь или купите полный доступ, либо пройдите бесплатную регистрацию!


вернуться назад